in Tin tức

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I, lá cờ đầu về Giáo dục và Đào tạo của Ngành ĐTNĐ Việt Nam.

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I, lá cờ đầu về Giáo dục và Đào tạo của Ngành ĐTNĐ Việt Nam.
11.06.2021 21:35

Ảnh: GS.TS Bùi Thiên Thu

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I thành lập ngày
01/6/1961 với tên gọi ban đầu là Trường Hàng Giang. Đây là cơ sở đào tạo chuyên
ngành kỹ thuật đầu tiên được giao nhiệm vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có
chất lượng cho ngành giao thông vận tải đường thủy nội địa trong kháng chiến
chống Mỹ cứu nước, cũng như trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước hiện nay.

Trải qua 60 năm xây dựng
và phát triển, với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tâm huyết, nghị
lực, lòng say mê cùng nỗ lực lao động, học tập của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải
Đường thủy I luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là lá cờ đầu và có
đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành
giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Tới nay, Trường đã hoàn
thành 57 khóa đào tạo chính quy dài hạn, trên 500 khóa đào tạo ngắn hạn với gần
90 ngàn thuyền máy trưởng, nhân viên nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật đã tốt
nghiệp. Nguồn nhân lực chất lượng này đã phục vụ đắc lực cho ngành đường thuỷ
nội địa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng
như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Với những thành tích đã
đạt được, tập thể Nhà trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao
tặng những phần thưởng cao quý: Hai lần được tặng thưởng Huân chương Độc lập
hạng Ba (2006, 2011), Huân chương Lao động hạng Nhất (2001), Huân chương Lao
động hạng Nhì (năm 1996), Hai lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
(1981, 2009). Bên cạnh đó, Nhà trường còn được tặng thưởng nhiều Bằng khen
và Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải, Bộ GDĐT, UBND tỉnh Hải Hưng, Hải
Dương, Giấy khen của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Nhiều cá nhân, đơn vị
thuộc Nhà  trường vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tự hào với truyền thống
60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy
I nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm to lớn đối với sự nghiệp phát triển giao
thông vận tải đường thuỷ nội địa, qua đó đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát
triển đất nước. Để xây dựng và phát triển toàn diện Nhà trường, cần chú trọng xây
dựng đội ngũ cán bộ quản lý có hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo,
tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác đào
tạo, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới, bảo đảm cung cấp nguồn nhân
lực chất lượng cao cho ngành giao thông vận tải đường thủy nội địa, tiếp tục
xứng đáng là lá cờ đầu trong giáo dục và đào tạo của ngành Đường thủy nội địa
Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thiên Thu
Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam

QH (Theo Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I)