in Tin tức

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân -HSSV Khóa 47 Hệ chính quy

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân -HSSV Khóa 47 Hệ chính quy
29.09.2010 11:15

Ảnh nhà trường

Thực hiện công văn số 6243/BGDĐT-CTHSSV ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2010-2011.

Thực hiện công văn số 6243/BGDĐT-CTHSSV ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2010-2011. Phòng Đào tạo lập kế hoạch học tập, thảo luận, viết thu hoạch và các quy định, nhiệm vụ khác. Nội dung chi tiết (Xem tệp đính kèm)

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO
Trưởng phòng
(Đã ký)

 

Nguyễn Duy Chúng

 

 

VTB (Theo Phòng Đào tạo-Trường cao đẳng nghề GTVT đườ)