in Tin tức

Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề khóa I

Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề khóa I
05.10.2010 16:33

Phòng học mô phỏng điều khiển tàu thuỷ

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007 – 2010). Tổng cục Dạy nghề tổ chức Hội nghị biên soạn thí điểm đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I theo ngân hàng đề thi chung cho 07 nghề (Điện công nghiệp; Hàn; Công nghệ ôtô; Điện tử công nghiệp; Cắt gọt kim loại; Quản trị mạng máy tính và Kế toán doanh nghiệp) tại Đồ Sơn – Hải Phòng

 Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Tiến Dũng – Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Ông Dương Đức Lân – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề và các chuyên gia đến từ 40 trường cao đẳng nghề, đại học, cao đẳng trong cả nước.
Hội nghị đã nghe các báo cáo về định hướng tổ chức thí điểm thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I; Hướng dẫn xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I tổ chức thảo luận tại Hội trường, trên cơ sở thống nhất những nội dung cơ bản sau:
Đề thi phải có mã nghề, tên nghề thống nhất; Đưa ra khung cấu trúc của đề thi đảm bảo 100% thời gian của đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I, trong đó đề thi thí điểm các chuyên gia tại Hội nghị chỉ biên soạn cho 70 % thời gian, hướng dẫn các trường tự biên soạn 30% thời gian); Đề thi tốt nghiệp phần chung đảm bảo kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình khung của nghề đã được ban hành; Nội dung đề thi bao hàm kiến thức, kỹ năng của các môn học/mô đun chính của nghề (Kiến thức, kỹ năng bao hàm từ 3 – 5 môn học/mô đun đặc trưng của nghề); Đề thi được chấm theo thang điểm 10, được công nhận và xếp loại tốt nghiệp theo Quyết định số 14/2007/QĐ – BLĐTBXH về quy chế thi kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy;
Số lượng đề thi của từng nghề tối thiểu là 50 đề (50 đề lý thuyết và 50 đề thực hành). Đối với lý thuyết chuyên môn nghề: Số câu trong mỗi đề thi từ 3 – 5 câu (tuỳ theo yêu cầu từng nghề); Tổ chức theo hình thức thi viết (tự luận) với thời gian thi từ 150 – 180 phút; Đối với thực hành chuyên môn nghề mỗi đề thi đảm bảo từ 3 – 5 kỹ năng (tuỳ theo yêu cầu từng nghề); Thời gian của một đề thi thực hành không dưới 4 giờ và không quá 24 giờ đảm bảo được phân loại tốt nghiệp cho sinh viên; Đề thi thực hành nghề thể hiện được các kỹ năng từ cơ bản đến phức tạp để hoàn thiện toàn bộ hoặc một phần của sản phẩm hay dịch vụ; Qua Hội nghị các nhóm nghề đã biên soạn dự thảo các bộ đề thi của các nghề: Công nghệ ôtô đã biên soạn được 50 đề lý thuyết và 50 đề thực hành; Quản trị mạng máy tính biên soạn được 50 đề lý thuyết và 50 đề thực hành; Điện tử công nghiệp biên soạn được 50 đề lý thuyết và 50 đề thực hành; Điện công nghiệp biên soạn được 50 đề lý thuyết và 50 đề thực hành; Hàn biên soạn được 50 đề lý thuyết và 50 đề thực hành; Cắt gọt kim loại biên soạn được 50 đề lý thuyết và 50 đề thực hành; Kế toán doanh nghiệp biện soạn được 40 đề lý thuyết và 32 đề thực hành (nhóm nghề Kế toán doanh nghiệp sẽ biên soạn thêm để đủ 50 đề lý thuyết và 50 đề thực hành theo quy định); Tại Hội nghị đã thống nhất đến ngày 10/06/2010 các nhóm sẽ hoàn chỉnh bộ đề thi, đáp án, thang điểm, phiếu đánh giá và hướng dẫn sử dụng bộ đề thi.
Tổng cục Dạy nghề đề nghị các trường, các chuyên gia của các nghề trên nghiên cứu, góp ý, bổ sung cho bản dự thảo bộ đề thi của các nghề trên gửi về Tổng cục Dạy nghề trước ngày 10/6/2010 và trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề phê duyệt để sử dụng thí điểm thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007 – 2010) theo ngân hàng đề thi chung. Download bộ đề thi của các nghề trên tại đây.
1. Nghề Kế toán Doanh nghiệp       2. Nghề Cắt gọt kim loại          3. Nghề Công nghệ ô tô 
4. Nghề Điện công nghiệp               5.Nghề Hàn                              5. Nghề Quản trị mạng 
                                                      6.Nghề Điện tử công nghiệp 

VTB (Theo Trường cao đẳng nghề GTVT đường thủy 1)