Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thuỷ 1 Website: http://caodangduongthuy1.edu.vn
 
 Tiện ích trên Website 
 Trực tuyến trên Website 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Khách và thành viên: 002
 Số lượt truy cập: 005698715
YOUR IP: 34.234.76.59
 Đăng nhập- Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Tra bài theo ngày 
Tháng Một 2019
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Ảnh nhà trường 
 Tin bài 

      Dự báo thời tiết      

      


 Tìm đường đi xe Buýt
   Và máy rút tiền ATM

        


 Tìm địa điểm ở các thành phố   

       


 Thông tin tuyển sinh 2013

     


     Sơ đồ tổng thể của trường
Cao đẳng nghề GTVT đường thủy 1

         


Giá vàng, ngoại tệ trong ngày

 


   Chứng khoán trực tuyến


 
Tin tức » Tổng hợp 22.01.2019 08:03
Đoàn kiểm tra- Cục Đường thuỷ nôi địa Việt Nam Thông báo lịch làm việc tại Trường
27.09.2016 16:30

Đoàn kiểm tra - Cục đường thủy nội địa Việt Nam thông báo lịch làm việc tại trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy I như sau:
Thời gian: Từ ngày 27/09/2016 đến hết ngày 28/09/2016
Đề nghị tất cả Cán bộ, Viên chức nhà trường cung cấp thông tin liên quan đến kế hoạch kiểm tra phòng chống tham nhũng của Cục đường thủy nội địa Việt Nam theo đường dây nóng: 0913.399.992 hoặc 0983.255.278 trong thời gian trên.

CỤC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA VIỆT NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            ĐOÀN KIỂM TRA              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19   tháng 9  năm 2016

KẾ HOẠCH KIỂM TRA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1068 /QĐ-CĐTNĐ ngày 19 /9/2016
của Cục Trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam)

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về Phòng chống tham nhũng; Khiếu nại; Tố cáo; Tiếp công dân (nếu có).

- Tham mưu báo cáo kết quả kiểm tra để người ra Quyết định kiểm tra kết luận, nhằm chấn chỉnh, sửa chữa sai phạm (nếu có); Giúp cho các đơn vị được kiểm tra chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng; Khiếu nại; Tố cáo; Tiếp công dân.

2. Yêu cầu:

Đoàn kiểm tra thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch do người ra Quyết định đã phê duyệt, thực hiện theo đúng luật Phòng, chống tham nhũng; Luật khiếu nại; Luật tố cáo và các văn bản  hướng dẫn thi hành.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng:

1.1. Việc ban hành các văn bản thực hiện luật PCTN.

1.2. Việc tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN: Số lượt cán bộ công chức, viên chức và người lao đông tham gia các lớp tập huấn quán triệt pháp luật về PCTN; số lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN; số đầu sách, tài liệu về pháp luật PCTN được xuất bản, phổ biến.

1.3. Việc triển khai, thực hiện các Hướng dẫn và công tác triển khai thực hiện đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải”.

1.4. Việc ký cam kết phòng, chống tham nhũng.

1.5. Việc thực hiện Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/08/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức ngành GTVT.

1.6. Việc thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-BGTVT ngày 05/06/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi tại các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

1.7. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm).

1.8. Việc công khai minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản (các đơn vị lập danh sách các tài sản mua sắm, các dự án đầu tư trong thời kỳ và chuẩn bị hồ sơ tài liệu kèm theo), tài chính – ngân sách; quản lý đất đai, tài sản công, công tác tổ chức – cán bộ.

1.9. Việc thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn; việc xử lý trách nhiệm, thu hồi và yêu cầu bồi thường trong các vụ việc vi phạm về chế độ định mức, tiêu chuẩn (nếu có).

1.10. Việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, công khai kết quả xác minh tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, Nghị định số 68/2011/NĐ-CP của Chính Phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

2. Thực hiện các quy định của pháp luật về Tiếp công dân; Khiếu nại; Tố cáo:

            2.1. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư:

            - Việc thực hiện việc tiếp dân của Lãnh đạo đơn vị.

            - Bố trí phòng tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

            - Phân công phụ trách việc tiếp dân thường xuyên, nhận đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý đơn thư.

- Số liệu thống kê về số lượng tiếp công dân và xử lý đơn thư.

2.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Khiếu nại:

+ Số đơn tồn đọng.

+ Số đơn mới nhận.

+ Số đơn thuộc thẩm quyền, số vụ khiếu nại đông người.

+ Kết quả giải quyết khiếu nại.

- Tố cáo:

+ Số đơn tồn.

+ Tổng số đơn mới nhận.

+ Số đơn thuộc thẩm quyền, số vụ việc tố cáo đông người.

+ Kết quả giải quyết tố cáo.

2.3. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; mở sổ sách theo dõi tiếp dân, thụ lý đơn thư; niêm yết quy chế tiếp dân.

2.4. Việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

III. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA.

            1. Các cơ quan đơn vị được kiểm tra căn cứ vào nội dung, kế hoạch kiểm tra có báo cáo bằng văn bản gửi Đoàn kiểm tra trước 3 ngày theo kế hoạch, địa chỉ: Phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục đường thuỷ nội địa Việt Nam (địa chỉ thư điện tử: pctn.viwa@mt.gov.vn).

            - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu để Đoàn kiểm tra trực tiếp tại đơn vị .

            - Cử cán bộ theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo tham gia cùng Đoàn đến các cơ sở của đơn vị được kiểm tra.

            2. Thời gian kiểm tra:

- Khu vực phía Bắc: Tháng 9 (từ 20 đến 30/9/2016)

- Khu vực phía Nam: Tháng 10 (từ 11/10 đến /12) năm 2016,

IV. KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ SAU:

            1. Khu vực phía Bắc :

            - Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc ( ngày 20, 21/9/2016);

            - Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực I (ngày 22, 23/9/2016).

            - Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thuỷ I (ngày 27, 28/9/2016).

            - Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II (ngày 29, 30/9/2016).

            2. Khu vực phía Nam:

            - Chi cục ĐTNĐ phía Nam (ngày 4, 5/10/2016);

            - Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thuỷ II (ngày 6, 7/10/2016);

            - Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III (ngày 10, 11/10/2016);

            - Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV (ngày 13, 14/10/2016).

Trên đây là kế hoạch kiểm tra kèm theo Quyết định số 1068 /QĐ-CĐTNĐ ngày 19 /9/2016  của Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Đoàn Kiểm tra gửi tới các thành viên Đoàn thanh tra và các đơn vị được kiểm tra thực hiện./.

           

Nơi nhận:      TRƯỞNG ĐOÀN

- Các thành viên Đoàn ;                                                                             Đã ký
- Các đơn vị được KTr; 
- Lưu: VT, Đoàn KTr.                                                                           Trần Sỹ DuyVTB (Theo Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy 1) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 Nhận tin qua E-mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Những tin đã đăng 
Thông báo thuê giáo viên điện tử công nghiệp
Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Hải Dương thành công tốt đẹp
Trường Cao đẳng GTVT đường thuỷ I, tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018) và Tổ chức Hội thi nấu ăn
Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Thông báo tạm tuyển giáo viên thể dục thể thao
HỢP TÁC VỀ VẬN TẢI THỦY GIỮA VÙNG FLANDERS, VƯƠNG QUỐC BỈ VÀ VIỆT NAM
Đẩy nhanh tiến trình container hóa vận tải thủy
Cục trưởng Hoàng Hồng Giang tiếp và làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I. Thông báo tuyển bảo vệ
Hiện đại hóa đội tàu vận tải thủy bằng thiết bị AIS và VHF
 Thăm dò ý kiến 
Bạn đến từ khu vực nào?

 Hà Nội
 Hải Dương
 Thái Bình
 Nam Định
 Hà Nam
 Ninh Bình
 Thanh Hoá
 Vĩnh Phúc
 Bắc Ninh
 Bắc Giang
 Hưng Yên
 Một nơi khácKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 340
Thảo luận: 1
 Liên kết Website 
Đang khởi tạo các Logo...

Liên hệ để quảng cáo ở đây!
 Lịch vạn niên 
Tháng
Năm 

Lịch vạn niên(1800-2199):
 Những tin nổi bật 
 Tìm kiếm 
Trang chủ    |   Ảnh nhà trường    |   Hỏi- Đáp    |   Lịch công tác    |   Liên hệ    |   Liên kết Website    |   Sơ đồ Website    |   Tài liệu    |   Tìm kiếm    |   Thăm dò ý kiến    |   Văn bản pháp luật

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải đường thuỷ 1- Waterway Transport Vocational College No1.
Địa chỉ: Nam Đồng- Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương * Điện thoại: 0320 3752.720/ Fax: 0320 3752.519.

Website:http://caodangduongthuy1.edu.vn - Email: caodangduongthuy@gmail.com.
Liên hệ Email: webmaster.duongthuy1@gmail.com - Điện thoại: 0320 3752.459.