Trường Cao đẳng GTVT đường thủy 1 http://caodangduongthuy1.edu.vn

Thông báo tuyển sinh bổ túc nâng cấp thuyền trưởng, máy trưởng và Chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa khóa năm 2017
07.06.2017

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải đường thuỷ 1 tuyển sinh năm 2017 hệ bổ túc nâng cấp GCNKNCM Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, hạng tư và đào tạo cấp Chứng chỉ thuỷ thủ, Thợ máy, Người Lái phương tiện hạng nhất, hạng nhì; Điều khiển phương tiện thuỷ tốc độ cao loại 1- loại 2, Điều khiển PTTNĐ đi ven biển, An toàn trên phương tiện chở xăng dầu, An toàn trên phương tiện chở hoá chất, An toàn làm việc trên phương tiện chở khí hoá lỏng, pháp luật về GTĐTNĐ, Huấn luyện an toàn cơ bản.


 - Thời gian nộp hồ sơ và tổ chức các khóa học: Liên tục trong năm
 -  Điều kiện dự học, dự thi như sau:

a. Chứng chỉ chuyên môn: Có tuổi đời từ 16 trở lên (học lấy chứng chỉ người lái phương tiện hạng nhất, hạng nhì phải đủ 18 tuổi trở lên, học lấy Chứng chỉ An toàn trên phương tiện chở xăng dầu, An toàn trên phương tiện chở hoá chất, An toàn làm việc trên phương tiện chở khí hoá lỏng, Điều khiển phương tiện thuỷ tốc độ cao loại 1- loại 2, Điều khiển PTTNĐ đi ven biển  có điều kiện riêng)

 b. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) hạng Ba: Có Chứng chỉ thuỷ thủ, Chứng chỉ lái phương tiện, bằng, GCNKNCM Thuyền trưởng hạng tư, Chứng chỉ thợ máy và có thời gian nghiệp vụ 18 tháng trở lên. Đối với người đã có thời gian thực tế làm Thuỷ thủ, Lái phương tiện, Thợ máy từ 30 tháng trở lên được quy đổi tương đương với thời gian nghiệp vụ để được dự học và thi cấp GCNKNCM hạng Ba.

c. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) hạng Nhì: Có bằng/GCNKNCM hạng Ba và có thời gian nghiệp vụ theo chức danh bằng hạng ba từ 18 tháng trở lên. Trường hợp học viên có bằng trung cấp chuyên ngành Điều khiển hoặc Máy tàu thuỷ có thời gian nghiệp vụ từ 12 tháng trở lên sẽ được dự thi lấy GCNKNCM hạng Nhì.

d. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) hạng Nhất: Có bằng/GCNKNCM hạng Nhì, có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có thời gian nghiệp vụ theo chức danh bằng hạng Nhì từ 30 tháng trở lên. Trường hợp học viên có bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề Điều khiển tàu thuỷ hoặc Máy tàu thủy và có thời gian nghiệp vụ đủ 24 tháng trở lên sẽ được dự thi lấy GCNKNCM hạng Nhất.

Kinh phí đào tạo bao gồm:

Mức kinh phí đào tạo cấp CCCM, GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng PTTNĐ:

TT

GCNKNCM, CCCM

LP cấp GCN, CC

Phí sát hạch

Học phí

Tài liệu

Tổng thu

I

GCN học tập Pháp luật về GTĐTNĐ

20,000

100,000

30,000

150,000

II

GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng

 

 

 

 

 

1

Thuyền trưởng hạng nhất (T1)

50,000

220,000

5,600,000

130,000

6,000,000

2

Máy trưởng hạng nhất (M1)

50,000

200,000

5,600,000

130,000

5,980,000

3

Thuyền trưởng hạng nhì (T2)

50,000

200,000

3,650,000

120,000

4,020,000

4

Máy trưởng hạng nhì (M2)

50,000

170,000

3,650,000

120,000

3,990,000

5

Thuyền trưởng hạng ba (T3)

50,000

190,000

1,700,000

110,000

2,050,000

6

Máy trưởng hạng ba (M3)

50,000

140,000

1,700,000

110,000

2,000,000

7

Thuyền trưởng hạng tư (T4)

50,000

150,000

800,000

50,000

1,050,000

III

Chứng chỉ nghiệp vụ

 

 

 

 

 

1

Các chứng chỉ: Thủy thủ, Thợ máy, Lái phương tiện hạng nhất

20,000

-

1,400,000

80,000

1,500,000

2

Các chứng chỉ: Thủy thủ, Thợ máy,  Lái phương tiện hạng nhì

20,000

-

650,000

50,000

720,000

IV

Chứng chỉ chuyên môn đặc biệt

 

 

 

 

 

1

Điều khiển PT tốc độ cao loại I

20,000

 -

1,450,000

50,000

1,520,000

2

Điều khiển PT tốc độ cao loại II

20,000

950,000

30,000

1,000,000

3

An toàn làm việc trên Phương tiện đi ven biển (ATVB);

20,000

 -

950,000

30,000

1,000,000

4

An toàn làm việc trên các phương tiện: chở xăng dầu, chở hoá chất, chở khí hóa lỏng

20,000

 -

1,450,000

30,000

1,500,000

5

Chứng chỉ ĐKPT đi Ven biển

20,000

3,450,000

50,000

3,520,000

Hồ sơ gồm

Đơn xin dự học dự thi (theo mẫu). Download Tại đây;
04 ảnh 2 x3, ảnh chụp không quá 06 tháng;
- Bản sao công chứng Bằng/ GCNKNCM/ CCCM;
- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
- Bản sao CMTND;
- Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp THPT (đối với trường hợp đăng ký học  Thuyền trưởng, Máy trưởng hạng Nhất).

  Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Trường cao đẳng nghề GTVT đường thuỷ 1 
Địa chỉ: Xã Nam Đồng- Thành phố Hải Dương- Tỉnh Hải Dương 
Điện thoại: 03203 752.720/ 0913.171.693 /0915.471.357/ 0988 519.701 * Fax: 03203 752.519.URL của bản tin này::http://caodangduongthuy1.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=193

© Trường Cao đẳng GTVT đường thủy 1 contact: nmviit@gmail.com